Tag Archives: تجربه کاربر

3 معیار برتر گوگل برای ارزیابی تجربه کاربر

Google مجموعه ای از معیارها را تعیین کرده است که صاحبان سایت و مهندسان طراحی سایت هنگام بهینه سازی برای تجربه کاربر باید بر آنها تمرکز کنند. با تعریف این معیار ها که Core Web Vital نامیده می شوند ، گوگل قصد دارد راهنمایی واحدی برای سیگنال های با کیفیت ارائه دهد که به گفته […]